Fax +48 59 842 17 52

Telefon +48 606 616 102

Telefon +48 606 916 506

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inwestycje w trakcie realizacji zadania

 • Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przez cały okres projektowania oraz realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania w formule zaprojektuj – wykonaj pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej” - ul. J. Goyki 1-3 w Sopocie


wizualizacja goyki

 

 • Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania nr 1 tj.: adaptacja zabytkowej czworobocznej zagrody wiejskiej nr 5, adaptacja świetlicy wiejskiej w Swołowie dla artystów, twórców i osób niepełnosprawnych, monitoring, system alarmowy i sygnalizacja p.poż., instalacja fotowoltaiczna w ramach Projektu: „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”. Dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020r. Słupsk.

 • Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku po dawnej stołówce wojskowej na potrzeby utworzenia sali wielofunkcyjnej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu” - Akademia Pomorska w Słupsku

 • Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego w branżach konstrukcyjno- budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj” - Wodociągi w Ustce

 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie żłobka miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, położonego przy ul. Obodrzyców w Sopocie”

 • Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku”

 • Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6 w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny’’.

 • Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku OSM I i II stopnia w Gdańsku”.

 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenie użytkowe wraz z przebudową klatki schodowej w Szkole Podstawowej w miejscowości Zaleskie w Gminie Ustka”.

 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji pn.:
  „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo - magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce”.

 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo - magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce”.

 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo - magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce”.

 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej Firmy KORPO Sp. z o.o. z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 2/8 położonej w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej”

 • Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” – CZĘŚĆ II- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi”

 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży mostowej przy realizacji inwestycji pn.:
  „Modernizacja łącznicy zjazdowej z jezdnią Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża na ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni”

 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży hydrotechnicznej przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa przepustu w Dąbrówce Tczewskiej’’

 • Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa ul. Pogodnej w Ustce”

 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”