Fax +48 59 842 17 52

Telefon +48 606 616 102

Telefon +48 606 916 506

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inwestycje w trakcie realizacji zadania

 • Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez cały okres projektowania oraz realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania w formule zaprojektuj – wykonaj pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”.Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez cały okres projektowania oraz realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania w formule zaprojektuj – wykonaj pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”,


wizualizacja goyki

 • Usługę sprawowania zastępczego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dot. przebudowy budynku koszarowego przy ul. Kościuszki 1a na terenie Szkoły Policji w Słupsku,


Szkoła Policji w Słupsku

 

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania nr 1 tj.: adaptacja zabytkowej czworobocznej zagrody wiejskiej nr 5, adaptacja świetlicy wiejskiej w Swołowie dla artystów, twórców i osób niepełnosprawnych, monitoring, system alarmowy i sygnalizacja p.poż., instalacja fotowoltaiczna w ramach Projektu: „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”. Dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operayjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.Słupsk. Obiekt: Świetlica w Swołowie,
 • Usługi pełnienia nadzoru przy budowie Transportowego Węzła integracyjnego w Ustce - Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy,
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowę Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule „Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin“ - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Część 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, konserwatorskiej- Koszalin-Amfiteatr
 • Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Miastku,
 • Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem inwestycji o nazwie „Przebudowa budynku po dawnej stołówce wojskowej na potrzeby utworzenia sali wielofunkcyjnej wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu”-Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynkach OHP na terenie Słupska i Pasłęka w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0193/16 projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach poddziałania 1.3.1. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” w Słupsku.
 • Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulicy Polnej w Ustce (etap I),
 • Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj - Wodociągi w Ustce
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla zadania: przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od ul. 11-go listopada do mostu na rzece Chełst,
 • Świadczenie kompleksowej usługi pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku, w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia,
 • Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie żłobka miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, położonego przy ul. Obodrzyców w Sopocie,
 • Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją  pn. Przebudowa ulicy Makowskiego w ramach rewitalizacji dzielnicy Oksywie w Gdyni. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia od Nowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”,
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Remont zadaszenia widowni amfiteatru” w Koszalinie,
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowy obiektów malej retencji dla zadania nr VIII będącego częścią działania: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” Nadleśnictwo Polanów.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „ Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku”.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja - Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6 w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny’’
 • Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenie użytkowe wraz z przebudową klatki schodowej w Szkole Podstawowej w miejscowości Zaleskie, Gmina Ustka.
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo - magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce- branża elektryczna,
 • Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w zakresie budowy dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej oraz rozbiórki budynku warsztatowo - magazynowego wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 1477 w Ustce - branża sanitarna,

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.